RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebijeenkomst Clostridium difficile infecties 2015

De jaarlijkse informatiemiddag over CDI in Nederland zal plaats vinden op dinsdagmiddag 22 September van 14:00-16:30 in het LUMC, Leiden.

Deskundigen infectiepreventie, medische microbiologen, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Accreditatie voor Deskundigen infectiepreventie zal worden aangevraagd. Het voorlopige programma betreft ‘Resultaten van de sentinel surveillance’, ‘Dragers van C. difficile in het ziekenhuis’ en ‘Het opzetten van een CDI interventieonderzoek’. Het definitieve programma zal eind augustus bekend zijn. Aanmelding/nadere informatie via: svandorp@lumc.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Agenda 2015 / Informatiebijeenkomst Clostridium difficile infecties 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu