RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Conceptrichtlijn Bedpanspoelers

Publicatiedatum: 10 mei 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Door de Werkgroep Infectiepreventie is de richtlijn "Bedpanspoelers" in conceptvorm op de website geplaatst. De richtlijn staat hiermee open voor landelijk commentaar. U kunt dit commentaar indien tot 10 september a.s. Wij stellen het insturen van commentaar bijzonder op prijs en willen alle inzenders bij voorbaat hartelijk danken.

 


Home / Documenten en publicaties / 2012 / Conceptrichtlijn Bedpanspoelers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu