RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek richtlijnen WIP en arbeidsomstandigheden

Publicatiedatum: 25 oktober 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is onderzocht of door het naleven van de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) men voldoet aan de regelgeving op arbeidsomstandigheden.

Het rapport en de reactie van de Werkgroep Infectiepreventie op het rapport staan in de rechterkolom op deze pagina.

 

WIP logo

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Onderzoek richtlijnen WIP en arbeidsomstandigheden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu