RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stichting WIP herdefinieert focus

Publicatiedatum: 10 mei 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Door de Werkgroep Infectiepreventie is een samenvatting van het strategisch beleidsplan 2012-2015 openbaar gemaakt.

Deze samenvatting is te downloaden op de website van de WIP.


Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Stichting WIP herdefinieert focus

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu