RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-conceptrichtlijn Luchtkwaliteit operatieafdeling klasse 1

Publicatiedatum: 25 oktober 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Een expertgroep van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) vormt momenteel het ‘Beheersplan luchtbehandeling voor operatiekamers’ om tot een WIP-richtlijn hierover te komen. De expertgroep is nu zo ver met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn dat zij graag feedback ontvangt vanuit andere specialisten in het werkveld.

Conferentie

Dinsdag 9 oktober 2012 van 19.00 uur tot 22.00 uur kregen specialismen en organisaties die niet vertegenwoordigd waren in de werkgroep de gelegenheid hun inbreng te geven bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘Luchtkwaliteit operatie-afdeling klasse 1’.

Tijdens de conferentie werden de belangrijkste onderdelen van de conceptrichtlijn zoals technische mogelijkheden voor luchtbehandeling, de keus tussen verschillende luchtbehandelingsystemen en het juiste gebruik van luchtbehandelingsystemen besproken. De ingeruimde tijd voor discussie en het becommentariëren van het concept werd door de aanwezigen meer dan benut.

De expertgroep gaat de resultaten van de ‘Invitational Conference’ bespreken, wat mogelijk kan leiden tot aanpassingen en uitbreiding van de conceptrichtlijn. De conceptrichtlijn wordt daarna volgens de voor de WIP gebruikelijke procedures voltooid. De presentaties van deze bijeenkomst staan in de rechterkolom op deze pagina.

Home / Documenten en publicaties / 2012 / WIP-conceptrichtlijn Luchtkwaliteit operatieafdeling klasse 1

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu