RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) gepubliceerd

Publicatiedatum: 19 december 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft de herziene richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) voor ziekenhuizen gepubliceerd op haar website.

Rechts op deze pagina vindt u onder 'download' een link naar de richtlijn. De wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn vindt u in hoofdstuk 2 van de nieuwe richtlijn. Een samenvatting van het landelijk commentaar en discussie in de Expertgroep volgt.

De WIP bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn

 

Home / Documenten en publicaties / 2012 / WIP-richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) gepubliceerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu