RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijnen Persoonlijke hygiëne patiënt, bezoeker en medewerkers gepubliceerd

Publicatiedatum: 02 augustus 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De richtlijn 'Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker' is door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) op haar website gepubliceerd. De WIP richtlijnen ‘Persoonlijke hygiëne patiënt’ en ‘Persoonlijke hygiëne kinderen’ zijn samengevoegd. Bovendien beschrijft deze richtlijn infectiepreventiemaatregelen voor de bezoeker. De WIP richtlijn 'Persoonlijke hygiëne medewerkers' is gepubliceerd. In deze richtlijn is ook de WIP-richtlijn ‘Melding infecties’ opgenomen. Wij danken u voor uw bijdrage aan de ontwikkeling van deze richtlijn(en).

 

Home / Documenten en publicaties / 2012 / WIP-richtlijnen Persoonlijke hygiëne patiënt, bezoeker en medewerkers gepubliceerd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu