RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanpassingen in WIP-richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen

Publicatiedatum: 25 april 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Naar aanleiding van commentaren na publicatie van de herziene WIP-richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) heeft de WIP besloten drie aanpassingen in de richtlijn te doen. Het betreft verduidelijking en aanvulling van de bestaande tekst. Deze vindt u hieronder. Eventuele inhoudelijke aanpassingen zullen op een later tijdstip door de permanente BRMO Expertgroep (momenteel in oprichting) worden besproken.
Overzicht wijzigingen WIP-richtlijn BRMO

Hoofdstuk

Onderwerp

Tekst en discussie

Wijziging

7, eerste handje

Uitzondering ESBL

Hoe bepalen dat je in een non-outbreak situatie zit en dus geen contactonderzoek hoeft te doen?

Toevoegen: “op voorwaarde dat er adequate surveillance in de zorginstelling wordt verricht op detectie van verheffingen.” en verwijzen naar laatste handje H.8.

8, eerste handje

Surveillance BMRO

Screening patiënt uit buitenlands ziekenhuis: alleen Gramnegatieven of alle BRMO?

Toevoegen: “alleen Gram-negatieve mo”en bij NL ziekenhuis: “Afhankelijk van het soort micro-organisme waar uitbraak mee is”.

11.1 eerste handje

Isolatiemaatregelen bij epidemische verheffing

Bij epidemische verheffing: verpleeg patiënten met BRMO altijd in een eenpersoonskamer of in cohort.

Toevoegen conform incidentele BRMO (Tb4): “Opmerking: verpleeg een patiënt met Acinetobacter species altijd in strikte isolatie (zie 6.1).”

 

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Aanpassingen in WIP-richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu