RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De WIP stelt conceptrichtlijn 'Infectiepreventie bij beeldvormende techniek' open voor commentaar

Publicatiedatum: 17 oktober 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt de conceptrichtlijn ‘Infectiepreventiemaatregelen bij beeldvormende technieken’ (versie 1 oktober 2013) open voor commentaar.

Graag ontvangen wij uw reactie voor 6 januari 2014 op stwip@wip.nl.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / De WIP stelt conceptrichtlijn 'Infectiepreventie bij beeldvormende techniek' open voor commentaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu