RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De WIP stelt conceptrichtlijnen open voor commentaar

Publicatiedatum: 11 maart 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) stelt de aangegeven onderdelen van de volgende conceptrichtlijnen open voor commentaar.

De richtlijnen staan op onderstaande punten open voor commentaar

  • Veilig werken in de oogheelkunde (ziekenhuizen): De aanbeveling over drie-spiegelcontactglas, panfundusscoop en electroretinogram-contactlenzen in paragraaf 2.1.6. is gewijzigd.
  • Infectiepreventie bij het gebruik van laserapparatuur (ziekenhuizen): Aanbeveling over lenzen in paragraaf 2.3 is gewijzigd.
  • Puncties (ziekenhuizen): Paragraaf 2.1 toegevoegd over het Bioptgun.

Graag ontvangen wij uw reactie voor 20 mei 2013 op stwip@wip.nl .

Home / Documenten en publicaties / 2013 / De WIP stelt conceptrichtlijnen open voor commentaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu