RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe versie CAROLA beschikbaar

Publicatiedatum: 10 juni 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
CAROLA is het rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hogedrukaardgastransportleidingen. In versie 1.0.0.52 van CAROLA is een aantal verbeteringen geïmplementeerd, die het gebruik van het rekenpakket vereenvoudigen. Nadere informatie over de verbeteringen in deze versie vindt u in de release notes.

De resultaten uit de berekeningen zijn identiek aan resultaten uit CAROLA versie 1.0.0.51. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen aan de rekenmethodiek, waardoor er geen aanpassingen zijn aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), de Regeling externe veiligheid buisleidingen en bijbehorende handleiding Bevb. Het gebruik van de nieuwe CAROLA-versie 1.0.0.52 heeft geen consequenties voor de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de hoogte van het groepsrisico van eerder uitgevoerde berekeningen.

U kunt de nieuwe versie van het rekenpakket downloaden via de CAROLA downloadapplicatie.

Gebruikersbijeenkomst

Bij voldoende belangstelling willen wij in het najaar een gebruikersbijeenkomst organiseren. Wanneer u hier behoefte aan heeft, vragen wij u dit kenbaar te maken in een mail aan de helpdesk: carola@rivm.nl. Ook uw vragen over de nieuwe release of het gebruik van CAROLA kunt u per mail stellen aan de helpdesk.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Nieuwe versie CAROLA beschikbaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu