RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Samenvatting landelijk commentaar conceptrichtlijn BRMO

Publicatiedatum: 13 maart 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft in december 2012 de richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) gepubliceerd.

Klik rechts onder download, voor een samenvatting van het landelijke commentaar en de discussie in de Expertgroep.

Wij bedanken u voor uw bijdrage aan de ontwikkeling van deze richtlijn.

 

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Samenvatting landelijk commentaar conceptrichtlijn BRMO

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu