RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Puncties gewijzigd

Publicatiedatum: 07 oktober 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In de richtlijn Puncties is paragraaf 3.1 'Bioptgun' toegevoegd. De WIP bedankt eenieder die heeft bijgedragen aan de tot standkoming van deze wijzigingen.

 

Home / Documenten en publicaties / 2013 / WIP-richtlijn Puncties gewijzigd

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu