RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn - Veilig werken in de anesthesiologie – gedeeltelijk open voor landelijk commentaar

Publicatiedatum: 17 oktober 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Paragraaf 5.3.1. over de toediening van propofol is aan de richtlijn toegevoegd. Aan paragraaf 5.3.3.2. tekst aan de toelichting toegevoegd over de streefnorm en de minimale eisen voor toediening van locoregionale anesthesie met achterblijven van een katheter. In de tweede aanbeveling van paragraaf 5.4.7 ‘Uitgangspunten uitzuigen luchtwegsecreet’ het vochtwerend schort verwijderd.

U kunt bijdragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn door uw reactie(s) voor 6 januari 2014 te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van Anesthesiologie.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / WIP-richtlijn - Veilig werken in de anesthesiologie – gedeeltelijk open voor landelijk commentaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu