RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wordt u lid van de permanente Expertgroep BRMO van de Werkgroep Infectiepreventie?

Publicatiedatum: 17 oktober 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Voor het beantwoorden van vragen uit het veld en het verder ontwikkelen van de richtlijn Bijzondere resistente Micro-organismen (BRMO) zoekt de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) drie artsen-microbioloog en één internist-infectioloog met expertise op het gebied van BRMO. Klik op bijgaand PDF-document voor meer informatie.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Wordt u lid van de permanente Expertgroep BRMO van de Werkgroep Infectiepreventie?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu