RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Alle WIP-richtlijnen weer openbaar!

Publicatiedatum: 10 november 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Het bestuur van de Werkgroep Infectie Preventie heeft besloten om alle richtlijnen weer op de site ter beschikking te stellen. De richtlijnen die over de revisiedatum zijn komen daarmee weer beschikbaar. Dit zal binnenkort, waarschijnlijk  gefaseerd, gebeuren. Mede tegen het licht van de recente epidemieën van MERS en Ebola, is het bestuur tot zijn besluit gekomen.

Om de WIP-richtlijnen up-to-date te houden worden de richtlijnen elke vijf jaar herzien. Maar ook eerder kan, bijvoorbeeld uit onderzoek, blijken dat een richtlijn tussentijds moet worden aangepast. De WIP beschikt echter over onvoldoende financiële middelen om alle richtlijnen up-to-date te houden.  De WIP raadt iedereen dan ook aan om, zeker bij richtlijnen die over de revisiedatum zijn, zelf na te gaan of een richtlijn up-to-date is.

Het ‘over de revisiedatum raken’ van richtlijnen zal vaker gaan voorkomen, tenzij de WIP over voldoende financiële middelen zal kunnen beschikken. Het bestuur van de WIP hoopt dat er snel een oplossing gevonden wordt om de financiële problemen op te lossen

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Alle WIP-richtlijnen weer openbaar!

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu