RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit bestuur over toekomst WIP

Publicatiedatum: 21 mei 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Omdat de financiƫle problemen van de WIP nog niet zijn opgelost en de achterstanden in het onderhouden van de richtlijnen verder toenemen, heeft het Bestuur WIP besloten om zich, in een laatste poging het tij te keren, te wenden tot de minister van VWS, mevrouw Schippers.
Het Bestuur hoopt dat hiermee een oplossing gevonden wordt. Mocht dit echter niet leiden tot een financieel gezond toekomstperspectief van de WIP, dan, zo heeft het Bestuur besloten, zal de WIP per 1 oktober haar werkzaamheden staken en de WIP in haar huidige vorm opgeheven worden. Brief bestuur WIP aan de minister.
Intussen zullen de richtlijnen die de revisiedatum ruimschoots zijn gepasseerd en daarmee niet meer voldoen aan de formeel vereiste kwaliteitsnormen, van de website van de WIP worden verwijderd.

Het Bestuur WIP
20-5-14.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Besluit bestuur over toekomst WIP

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu