RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Concept WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen open voor landelijk commentaar

Publicatiedatum: 09 september 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen opengezet voor landelijk commentaar.  De richtlijn maakt deel uit van de richtlijnenserie Algemene voorzorgsmaatregelen in het ziekenhuis. U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 15 november 2014 (let op: wegens de huidige financiële situatie van de WIP is de reactietermijn wat korter dan gebruikelijk!). Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC PBM’. Ook het commentaarformulier is te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Concept WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen open voor landelijk commentaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu