RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Concept WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers open voor landelijk commentaar

Publicatiedatum: 18 juni 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers opengezet voor landelijk commentaar. De richtlijn maakt deel uit van de richtlijnenserie Algemene voorzorgsmaatregelen in het ziekenhuis. U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen, bij voorkeur door het invullen van het commentaarformulier, tot uiterlijk 15 september 2014 door deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC Pers Hyg’.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Concept WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers open voor landelijk commentaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu