RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Concept WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers - versie ouderenzorg - open voor commentaar

Publicatiedatum: 18 februari 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers voor de ouderenzorg opengezet voor landelijk commentaar.  De richtlijn maakt deel uit van de richtlijnenserie over infectiepreventiemaatregelen in de ouderenzorg. U vindt de conceptrichtlijn aan de rechterzijde.
U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 15 mei 2014 door deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC Pershyg Vph’ of gebruik te maken van het commentaarformulier op www.wip.nl.

Infectieziekten - Zorggerelateerde infecties

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Concept WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerkers - versie ouderenzorg - open voor commentaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu