RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De WIP publiceert de richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1

Publicatiedatum: 06 november 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van ‘Beheersplan luchtbehandeling voor de operatiekamer’ zijn in het kort: Het ‘Beheersplan luchtbehandeling voor de operatiekamer’ is vervangen door deze richtlijn.

  • In het ‘Beheersplan luchtbehandeling voor de operatiekamer’ werd het meten van het aantal bacteriën (kolonievormende eenheden) in de lucht aanbevolen. In deze richtlijn wordt het meten van kolonievormende eenheden in de lucht van de operatiekamer en opdekruimte voor permanente controle van het functioneren van de luchtbehandeling niet meer aanbevolen.
  • In deze richtlijn staan geen expliciete aanbevelingen voor de diverse technische parameters van een UDF of mengend systeem.  De Expertgroep heeft deze twee principes als basis genomen voor de richtlijn. Deze richtlijn geeft de minimale prestatie-eisen van beide principes weer die redelijkerwijs met deze principes gerealiseerd kunnen worden.
  • Om de invloed van de winddruk op de gevel op de stromingsrichting van de lucht binnen de operatieafdeling te minimaliseren adviseert de Expertgroep om de operatiekamer als zelfstandige bouwconstructie met een lage mate van luchtdoorlatendheid uit te voeren.
  • In deze richtlijn zijn er voor de operatiekamer geen eisen gesteld aan de drukhiërarchie. De eis die in deze richtlijn gesteld wordt is dat er een aantoonbare luchtstroming op de operatieafdeling moet plaatsvinden van schone naar vuile ruimten.

De WIP bedankt eenieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze richtlijn.


Home / Documenten en publicaties / 2014 / De WIP publiceert de richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu