RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overleg VWS in eerste kwartaal 2015

Publicatiedatum: 08 december 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat uiterlijk eind maart 2015 er een bestuurlijk overleg met alle betrokken zorgpartijen gaat plaatsvinden. Dit is later dan toegezegd omdat de minister dit overleg heeft ingebed in haar integrale strategische aanpak van de antibioticaresistentieproblematiek. Omdat infectiepreventie een belangrijk onderdeel uitmaakt van de aanpak van antibioticaresistentie in de zorg, staat de toekomst van de WIP dan ook prominent op de agenda tijdens dit overleg. Het ministerie streeft er naar om de datum voor dit bestuurlijke overleg nog eind dit jaar vast te leggen.

Op dit moment werkt de WIP aan het afronden van reeds gestarte richtlijnontwikkelingen en acute aanpassingen van richtlijnen zoals de WIP-richtlijn Virale hemorragische koortsen. Daarnaast worden de vragen uit het land beantwoord. In 2015 hoopt het bestuur zicht te krijgen op voldoende structurele financiƫle middelen, waarna de WIP al haar taken weer kan oppakken.

Het bestuur WIP, 4-12-2014

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Overleg VWS in eerste kwartaal 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu