RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijdelijk verkeerde WIP-richtlijn Sondevoeding (ZH) op de website

Publicatiedatum: 11 november 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Door onjuiste interne archivering heeft er vanaf 23 september 2014 tot 11 november 2014 een verkeerde versie van de richtlijn Sondevoeding (versie Ziekenhuizen) (2007) op de website van de WIP gestaan. Inmiddels is deze fout hersteld en staat de juiste versie van de richtlijn op de website.

De juiste versie van de richtlijn is degene die is vastgesteld in september 2007 zonder wijzigingsdatum. Het enige inhoudelijke verschil tussen de beide richtlijnen betreft de tijdsduur waarbinnen het toedieningssysteem vervangen moet worden. De juiste tijdsduur is 24 uur in plaats van 96 uur.

Wie in genoemde periode de richtlijn Sondevoeding (versie Ziekenhuizen) heeft gedownload wordt verzocht deze versie van de richtlijn te verwijderen en de juiste versie te downloaden.

Met excuses voor het plaatsen van een onjuiste versie van deze richtlijn en de bijkomende overlast.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Tijdelijk verkeerde WIP-richtlijn Sondevoeding (ZH) op de website

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu