RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Twee wijzigingen in WIP-richtlijnen

Publicatiedatum: 23 april 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Twee wijzigingen in WIP-richtlijnen

In de richtlijn Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker is in hoofdstuk 5 een aanbeveling over het informeren van bezoekers gewijzigd.

In de richtlijn Infectiepreventie bij voetzorg in de tweede lijn is een aanbeveling in hoofdstuk 3 over de gestelde eisen aan de ruimte waarin de behandeling wordt uitgevoerd, gewijzigd.

In deze richtlijn is de aanbeveling in paragraaf 4.1 over eventueel overige aanwezigen tijdens de behandeling verwijderd.

Naar WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker (ziekenhuizen)

Naar WIP-richtlijn Infectiepreventie bij voetzorg in de tweede lijn (tweedelijnszorg)

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Twee wijzigingen in WIP-richtlijnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu