RIVM_Logo

WIP in afwachting van stakeholdersbijeenkomst

Publicatiedatum: 12 november 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Het bestuur van de WIP heeft in juli van dit jaar een overleg ten huize van het ministerie van VWS gehad met mw. dr. Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid, en enkele van haar medewerkers. In dat overleg zegde zij toe om in de maand november een breed overleg te organiseren met, naast de WIP, ook haar stakeholders. Het zal in het teken staan van mogelijke oplossingen voor de moeilijke financiƫle situatie van de WIP. We hopen dat er, op basis van de uitkomsten van dit overleg, voldoende termen voor een gezond toekomstperspectief voor de WIP aanwezig zullen zijn.
Het Bestuur WIP, 10-11-2014

Home / Documenten en publicaties / 2014 / WIP in afwachting van stakeholdersbijeenkomst

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu