RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert de richtlijn Infectiepreventiemaatregelen bij beeldvormende technieken

Publicatiedatum: 21 mei 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De WIP publiceert de richtlijn Infectiepreventiemaatregelen bij beeldvormende technieken

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versies zijn:

In deze richtlijn zijn drie richtlijnen samengevoegd tot één richtlijn.

  • Deze richtlijn beschrijft infectiepreventiemaatregelen bij beeldvormende technieken in de cardiologie, de radiologie en de nucleaire geneeskunde: diagnostiek en interventies terwijl de vorige richtlijn gericht was op radiodiagnostiek en hartkatheterisatie.
  • De Expertgroep stelt eisen op het gebied van infectiepreventie aan de ruimte voor specifieke beeldvormende diagnostische technieken en interventies.
  • Per ruimte is aangegeven welke infectiepreventiemaatregelen er genomen moeten worden.

De WIP bedankt eenieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze richtlijn.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / WIP publiceert de richtlijn Infectiepreventiemaatregelen bij beeldvormende technieken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu