RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert richtlijn BRMO voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Publicatiedatum: 07 oktober 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
WIP publiceert richtlijn BRMO voor verpleeghuizen en woonzorgcentra
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd op haar website (www.wip.nl). Het betreft een nieuwe richtlijn voor deze setting. De richtlijn is afgeleid van de WIP-richtlijn BRMO voor de ziekenhuizen. Het is de eerste richtlijn die de huidige Expertgroep Verpleeghuizen publiceert. Revisies van andere WIP-richtlijnen voor deze setting zijn gaande.

Naast de richtlijn wordt apart de tabel gepubliceerd van te nemen infectiepreventiemaatregelen per BRMO die is opgenomen in de richtlijn. Tot slot wordt een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar en waarin  staat aangegeven hoe dit commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn.

De WIP bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn!

 

 

Home / Documenten en publicaties / 2014 / WIP publiceert richtlijn BRMO voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu