RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert richtlijn Persoonlijke hygiëne voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

Publicatiedatum: 12 november 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke hygiëne voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen gepubliceerd op haar website (www.wip.nl). Het betreft een revisie van de richtlijn voor deze setting. In deze richtlijn is de WIP-richtlijn Infecties medewerkers opgenomen, die richtlijn is daarmee komen te vervallen. Verder is er een hoofdstuk ‘Persoonlijke hygiëne cliënt’ toegevoegd. Andere belangrijke wijzigingen staan in hoofdstuk 2.

Naast de richtlijn wordt een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar en de wijze waarop dit commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn.

De WIP bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn!

Home / Documenten en publicaties / 2014 / WIP publiceert richtlijn Persoonlijke hygiëne voor verpleeghuizen en woonzorgcentra

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu