RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert update Ebola-advies

Publicatiedatum: 24 december 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft een update van het Ebola-advies gepubliceerd op haar website. De update is tot stand gekomen aan de hand van nieuwe inzichten en ervaringen tot nu toe. De belangrijkste wijzigingen staan vermeld aan het begin van het document. 

Naar aanleiding van de huidige ebola-uitbraak in West-Afrika heeft de WIP een document opgesteld met aanvullingen en wijzigingen op de richtlijn Virale hemorrhagische koortsen. In december 2014 heeft de WIP een update van het advies opgesteld op basis van nieuwe inzichten en ervaringen. Het advies geldt voor de huidige ebola-uitbraak en kan niet automatisch geëxtrapoleerd worden naar andere situaties. In het advies wordt onder andere verwezen naar de concept WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Als u opmerkingen heeft over het aanvullend ebola-advies dan ontvangen wij die graag op stwip@wip.nl.

Home / Documenten en publicaties / 2014 / WIP publiceert update Ebola-advies

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu