RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directeur Bureau WIP vertrekt

Publicatiedatum: 07 januari 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Per 1 januari 2015 heeft dr. I.J.B. (Ingrid) Spijkerman directeur van het Bureau haar positie bij de WIP beëindigd omdat zij, wegens uitbreiding van haar andere functie bij het AMC, beide niet meer kan combineren. Zij blijft voor het bureau WIP in voorkomende gevallen voorlopig beschikbaar voor inhoudelijke vragen. De positie van directeur Bureau WIP wordt, vanwege de nu nog onzekere toekomst van de WIP, nu niet ingevuld. De taken van de directeur zijn tijdelijk overgenomen door het bestuur, het bureau en drs. F. (Frank) Leguijt die is aangesteld als interimmanager.  Op deze wijze blijven zowel de inhoudelijke als organisatorische taken van de directeur geborgd.
Het bestuur WIP, 7-1-2015

Home / Documenten en publicaties / Directeur Bureau WIP vertrekt

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu