RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatieonderzoek WIP

Publicatiedatum: 09 november 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Prof. dr. Jaap T. van Dissel, directeur van het het CIb/RIVM, verantwoordelijk voor de toekenning van de instellingssubsidie aan de WIP, heeft besloten een evaluatieonderzoek te doen uitvoeren naar de WIP. In het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door het bureau Panteia, zal worden ingegaan op de doelen, taken en middelen van een toekomstbestendige WIP. Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan en wordt nog dit jaar afgerond. 

Onderdeel van het onderzoek is dat leden van de moederverenigingen van de WIP (NVMM, VHIG en VIZ) gevraagd zullen worden voor een telefonisch interview. Wij vragen u om als u hiervoor benaderd wordt uw medewerking te verlenen. 

Het Bestuur WIP hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan een toekomstbestendige WIP.

 

Logo WIP

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Evaluatieonderzoek WIP

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu