RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP neemt deel aan breed overleg antibioticaresistentie

Publicatiedatum: 17 juni 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Het ministerie van VWS heeft het initiatief genomen in overleg met partijen in de zorg en daarbuiten een breed programma rond antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie uit te werken. De hoofdlijnen van het programma zijn geformuleerd in een Bestuurlijk Overleg waaraan namens de WIP voorzitter Gijs Ruijs deelneemt. Het programma wordt nu uitgewerkt door werkgroepen, met als eerste onderwerpen:

  • Regionale netwerken en landelijke coördinatie
  • Richtlijnen en standaarden in kader van beheersing antimicrobiële resistentie
  • Surveillance.

De opdracht van de werkgroep Richtlijnen is het maken van een plan voor een samenhangend en actueel pakket richtlijnen voor infectiepreventie, diagnostiek en behandeling en zorgvuldig gebruik van antibiotica in de zorg. De werkgroep Richtlijnen zal zich ook buigen over “de organisatie en financiering van de richtlijnontwikkeling. Daarmee is ook de rol en positie van de WIP onderdeel van deze opdracht”. Ellen Mascini en Frank Leguijt hebben vanuit de WIP zitting in deze werkgroep.
In afwachting van de uitkomsten van de werkgroep Richtlijnen zijn voor de korte termijn (2015) afspraken gemaakt met het Ministerie van VWS en het RIVM om in enkele acute knelpunten van de WIP te voorzien.


antibiotica

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / WIP neemt deel aan breed overleg antibioticaresistentie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu