RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen

Publicatiedatum: 24 september 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen gepubliceerd op haar website (www.wip.nl). De richtlijn maakt onderdeel uit van de algemene voorzorgsmaatregelen. Het betreft een revisie van de richtlijn. De revisie is uitgevoerd door medewerkers van bureau WIP. De belangrijke wijzigingen staan in hoofdstuk 2. 

Naast de richtlijn wordt een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar en de wijze waarop dit commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn. 

De WIP bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn!

 

 

Home / Documenten en publicaties / WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu