RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen voor de ziekenhuizen

Publicatiedatum: 21 januari 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen gepubliceerd op haar website.  Het betreft een revisie van de richtlijn.

Een belangrijke wijziging is dat de richtlijn is afgebakend naar thermolabiele, flexibele endoscopen. Voor andere endoscopen wordt verwezen naar andere WIP-richtlijnen. Verder is de richtlijn uitgebreid met een aantal onderwerpen waaronder eisen aan apparatuur, materialen, ruimten en personeel, reiniging en desinfectie buiten reguliere tijden, opslag en transport. Verdere belangrijke wijzigingen staan in hoofdstuk 2.

Naast de richtlijn wordt een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar en de wijze waarop dit commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn.

De WIP bedankt de expertgroep en alle anderen die hebben bijgedragen aan de revisie van deze richtlijn!

Home / Documenten en publicaties / WIP publiceert richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen voor de ziekenhuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu