RIVM_Logo

Wijziging in WIP-richtlijn Accidenteel bloedcontact

Publicatiedatum: 27 mei 2015
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De WIP-richtlijn Accidenteel bloedcontact is gewijzigd omdat deze niet helemaal voldeed aan het Arbobesluit. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • wijziging: het, op indicatie, gebruiken van een ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme geldt niet alleen voor naalden maar voor alle scherpe medisch hulpmiddelen (zie §5.1);
  • toevoeging: het  uitvoeren van een periodieke risicobeoordeling van situaties met scherpe medische hulpmiddelen en het nemen van benodigde maatregelen (zie §5.1).

Home / Documenten en publicaties / Wijziging in WIP-richtlijn Accidenteel bloedcontact

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu