RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Concept WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen open voor landelijk commentaar

Publicatiedatum: 11 april 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn ‘Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik’ opengesteld voor landelijk commentaar.

U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 15 juli 2016. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van 'LC RDS mhm'. Ook het commentaarformulier is ook te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

Home / Documenten en publicaties / Concept WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritische, semi-kritische of kritische handelingen open voor commentaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu