RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorzitterschap Regieraad WIP

Publicatiedatum: 22 maart 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

Na een periode van tweeënhalf jaar heeft mevrouw Dr. E.M. (Ellen) Mascini het voorzitterschap van de Regieraad WIP neergelegd. Afgelopen jaar combineerde zij deze functie met de medisch-inhoudelijke directie van de WIP. Het Bestuur van de WIP heeft veel waardering voor Ellens grote inzet, begrijpt haar afweging en respecteert haar besluit.

Mevrouw Dr. J.A. (Juliette) Severin, arts-microbioloog en lid van de Regieraad, is bereid gevonden voorlopig de vergaderingen van de Regieraad voor te zitten. 

Een besluit over de definitieve invulling van de functie zal worden genomen in het licht van de nu lopende discussie over de toekomst, de positionering en de bekostiging van de WIP.

 

Logo WIP

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Voorzitterschap Regieraad WIP

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu