RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging WIP-richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen

Publicatiedatum: 01 februari 2016
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de WIP-richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen op een aantal punten gewijzigd. Allereerst geldt de richtlijn vanaf nu integraal voor alle intramurale somatische zorginstellingen waarvoor de WIP actief is, dat wil zeggen voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, privéklinieken, revalidatiecentra, verpleeghuizen en woonzorgcentra. Daarnaast zijn er wijzigingen gedaan naar aanleiding van recente ervaringen met gecontamineerde endoscopen, te weten een attendering om extra alert te zijn op specifieke voorschriften van de fabrikant voor handmatige reiniging met name bij complex gebouwde endoscopen en het uit de roulatie nemen van een (mogelijk) gecontamineerde endoscoop/endoscopendesinfector totdat de microbiologische controles negatief zijn.

De WIP publiceert tegelijkertijd een addendum bij deze richtlijn naar aanleiding van de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) d.d. 13-11-2015 waarin zij aangeeft dat de WIP een advies zal uitbrengen ten aanzien van de controle van de voorreiniging van ERCP-scopen met een specifieke verwijzing naar ATP-testen. De WIP stelt in dit addendum dat er op dit moment onvoldoende onderbouwing is voor de validiteit en betrouwbaarheid van de ATP-test voor de handmatige voorreiniging van endoscopen.

 

Home / Documenten en publicaties / Wijziging WIP-richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu