RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarverslag WIP 2012

Jaarverslag Werkgroep Infectiepreventie 2012
Tijd voor nieuw beleid en een nieuw format van het jaarverslag van de Werkgroep Infectiepreventie. De WIP bedankt  iedereen die in het jaarverslag genoemd staan voor hun inzet en tijd en hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de richtlijnen of anderszins.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Jaarverslag WIP 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu