RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Air fluidized bedden

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en infectiepreventie, 2008 nummer 5

Vraag

Hoe moeten air fluidized bedden na gebruik door een patiënt worden gereinigd en gedesinfecteerd?

Antwoord

Inleiding

Air fluidized bedden worden gebruikt door patiënten die langdurig geïmmobiliseerd zijn. Deze bedden bestaan uit een „basis unit” gevuld met siliconen korrels die zwevend worden gehouden door warme droge lucht. Deze lucht wordt aangevoerd door een diffusor die is gelokaliseerd aan de onderkant van de unit. Een poreus polyester laken vormt de afscheiding tussen de patiënt en de korrels. De lichaamsvloeistoffen kunnen de korrels door deze afscheiding wel bereiken. Vochtig geworden korrels zakken in klonten naar de onderkant van de unit en worden tijdens het normale onderhoud van het bed verwijderd. Omdat de korrels in contact kunnen komen met lichaamsmateriaal bestaat er kans op besmetting. Daarom moet regelmatig onderhoud plaatsvinden en moet het bed tussen patiënten door worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Reinigings- en desinfectieprocedure

Het gaat hier om een speciaal thermisch reinigings- en desinfectieproces waarbij de korrels voor tenminste 1 uur (afhankelijk van de specificaties van de fabrikant/leverancier) bij een temperatuur van 45° C – 90° C worden gedesinfecteerd. Dit kan alleen worden gedaan door instellingen die daarvoor speciale installaties bezitten. Ook het poreuze polyester laken moet worden verwisseld. Instellingen die dergelijke installaties hebben zijn over het algemeen de leveranciers van de bedden. Na gebruik van een air fluidized bed kan de reiniging en de desinfectie niet door een ziekenhuis of een verpleeghuis worden uitgevoerd, maar moet het bed door de leverancier worden opgehaald voor het juiste decontaminatieproces., Het bed kan niet zonder meer gebruikt worden bij een volgende patiënt. Alleen reiniging van de polyester sheet volstaat niet. Uit de literatuur blijkt dat bepaalde pathogenen zoals Enterococcus spp., Serratia marcescens, Staphylococcus aureus en Enterococcus faecalis na reiniging werden teruggevonden op de polyester sheets en in de korrels. Dat desinfectie na gebruik noodzakelijk is, komt omdat de korrels in de basisunit besmet raken met patiëntenmateriaal en daardoor met potentieel pathogene micro-organismen. Andrea Scheidt schrijft al in 1983 in haar artikel, gepubliceerd in The Journal of Trauma, dat air fluidized bedden zwaar gecontamineerd zijn met Staphylococcus aureus, Streptococcus fecalis, E.coli en Serratia marcescens, zelfs na reiniging van het filterlaken en het bed zelf (2) en dat daarom desinfectie onder de juiste omstandigheden noodzakelijk is. Tussentijdse reiniging en desinfectie moet dus gebeuren in speciaal daarvoor bestemde installaties.

Praktijk

De praktijk zou moeten zijn dat deze bedden na gebruik worden vervoerd naar de leverancier om daar onder de juiste condities te worden gereinigd en gedesinfecteerd. Helaas zie je nog vaak dat dergelijke bedden in het ziekenhuis of verpleeghuis na ontslag van de patiënt in eigen beheer worden gereinigd. Van goede desinfectie kan dan geen sprake zijn door het ontbreken van de juiste mogelijkheid voor desinfectie.

Literatuur

  1. Guidelines for environmental infection Control in Health Care facilities. CDC Atlanta 2003.
  2. Andrea Scheidt et al. Bacteriologic Contamination in an air fluidized bed. The Journal of Trauma 1983; 23; 3: 241-2.
  3. Sharbaugh R.J, Hargest T.S., Wright F.A. Further studies on the bactercidial effect of the air-fluidized bed. Am Surg 1973; 39: 235-56.
  4. Vesley D., Hankinson S.E., Lauer J.L. Microbial survival and dissemination associated with an air fluidized therapy unit. Am J Infect Control 1986; 14: 35-40.
  5. Bolyard E.A., Townsend T.R., Horan T. Airborne contamination associated with in-use air-fluidized beds: a descriptive study. Am J Infect Control 1987; 15: 75-8.

 

Auteur:

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.


Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Air fluidized bedden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu