RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Babyvoedingflessen

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2006 nummer 4

Vraag

In de WIP-richtlijn Veilig werken bij kraamzorg en partusassistentie staat onder het kopje babyvoeding voor gezonde zuigelingen  dat de fles en speen de eerste drie maanden dagelijks moet worden uitgekookt en daarna drie maal per week. Dit advies wijkt af van het advies gegeven in het IGZ-bulletin.  In het IGZ-bulletin wordt voor dagelijks uitkoken een  termijn aan van zes maanden aangehouden.  Moet het WIP-advies worden herzien?

Antwoord:

Advies

Na het geven van de flesvoeding worden de fles en de speen eerst gespoeld met koud water. Er wordt geen heet water gebruikt, omdat eiwitten bij 40 graden C. coaguleren. Vervolgens worden de fles en de speen gereinigd in heet water met een afwasmiddel en om de binnenkant van de fles te reinigingen wordt een speciale borstel gebruikt. Hierna worden de fles en de speen goed gespoeld om de restanten van het afwasmiddel  te verwijderen. Éénmaal per dag worden zowel de fles als de speen gedurende drie minuten uitgekookt.

Overwegingen

Het in de WIP-richtlijn gegeven advies gaat ervan uit dat de verworven afweer in de eerste drie maanden na de geboorte nog niet goed is ontwikkeld en dat daarom de baby moet worden beschermd tegen pathogene micro-organismen van buitenaf. Babyvoeding kan een uitstekende voedingsbodem zijn voor micro-organismen en indien flessen en spenen niet goed worden gereinigd, kunnen de micro-organismen uitgroeien tot grote aantallen waartegen het afweermechanisme van de baby nog niet is opgewassen.

Uitgangspunt moet dan ook zijn dat na gebruik alle voeding uit de fles en van de speen moet worden verwijderd.

Echter de fles en de speen hoeven niet steriel te zijn maar goed schoon.

De natuurlijke immuniteit van de zuigelingen wordt na de geboorte niet ontwikkeld, maar is aangeboren en de zuigelingen beschikken al vanaf hun geboorte over een groot aantal immuuncellen. Als dat niet zo zou zijn dan zouden ze de blootstelling aan het grote aantal specifieke antigenen direct na de geboorte niet overleven. Om het immuunsysteem te versterken, moet een zuigeling in contact komen met stimuli,  zoals micro-organismen. De aard en de hoeveelheden micro-organismen die achterblijven in een goed gereinigde babyvoedingfles vormen naar de mening van de WIP geen risico voor de kinderen en daarom adviseert de WIP het uitkoken achterwege te laten.

Nieuwe advies

Het volstaat om babyvoedingsflessen en spenen na gebruik goed te reinigen en te drogen. Dit kan het beste worden uitgevoerd in een goed werkende vaatwasmachine. Desinfectie door middel van uitkoken is na het gebruik van een vaatwasmachine niet nodig.

Mocht men niet in het bezit zijn van een vaatwasmachine dan moeten de flessen volgens de bovenstaande adviezen van de WIP worden gereinigd en vervolgens goed gedroogd.  Het uitkoken van de flessen  en spenen kan ook hier achterwegen worden gelaten.

Auteur:

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

 
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu