RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Desinfectie cryo-apparaat

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2000 nummer 3

Vraag:

Welke hygiëne-eisen worden er gesteld aan het cryo-apparaat dat gebruikt wordt op de polikliniek gynaecologie voor het bevriezen van weefsel van de baarmoedermond.

Antwoord:

Inleiding:

Het cryo-apparaat dat wordt gebruikt op de polikliniek gynaecologie voor het bevriezen van weefsel van de baarmoedermond bestaat uit een aantal onderdelen. De al wat oudere modellen hebben tips met een isolerende porseleinen hals en een metalen kap. De tip en de porseleinen hals met kap vormen een geheel. Moderne modellen hebben tips met eenzelfde metalen kop maar met een afneembare kunststofhals. Deze isolerende halzen zijn disposable, maar kunnen volgens de fabrikant ook worden geautoclaveerd.

De tips worden bevestigd aan een handstuk. De fabrikant adviseert het handstuk na gebruik te bewaren in een metalen buis die gevuld is met een desinfecterende vloeistof. Deze metalen buis zit gemonteerd aan het cryo-apparaat zelf. De keuze van de desinfecterende vloeistof wordt in de gebruiksaanwijzing overgelaten aan de gebruiker.

Besmettingsrisico’s

Het slijmvlies van de vagina bevat een zeer hoog bacteriekiemgetal. Vooral sondes met een afneembare kunststof hals hebben veel randjes waarin het vaginale slijm zich gemakkelijk kan ophopen. Alvorens het handvat in de buis met de desinfecterende vloeistof te zetten, dient eerst een goede reiniging plaats te vinden. Dit is noodzakelijk doordat de in aanmerking komende desinfecterende vloeistoffen,alcohol 70% en chloor 1000 ppm, geïnactiveerd worden door organisch materiaal. Regelmatig zal de desinfecterende vloeistof moeten worden ververst.

Bij weinig frequent gebruik van dit cryo-apparaat bestaat de kans dat de desinfecterende bewaarvloeistof langer dan verantwoord is, in gebruik blijft. Het gevolg kan zijn een uitgroei van micro-organismen in de vloeistof en daardoor een zwaar besmet apparaat bij de volgende patiënt.

Overigens functioneert het cryo-apparaat niet wanneer de tip op een nog vochtig handvat wordt geplaatst; dan ontstaat kortsluiting!

Advies

Geadviseerd wordt de door de leverancier als disposable geleverde hals ook als disposable te gebruiken. Het gebruik van de metalen buis gevuld met een desinfecterende vloeistof voor het bewaren van het handvat moet worden ontraden. Het handvat wordt na gebruik goed huishoudelijk gereinigd, gedesinfecteerd met alcohol 70% en vervolgens gedroogd. In gedroogde staat wordt het handvat bewaard in de droge metalen buis. De metalen houder kan eventueel vervangen worden door een van onderen open buis zodat geen stofophoping inde buis kan plaatsvinden.

De introductie van deze nieuwe tips en de daarbij geadviseerde desinfectieprocedure doet denken aan teruggang naar ’de oude doos’, uit de tijd dat de korentang nog in zwang was.

Auteur:

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

 


Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Desinfectie cryo-apparaat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu