RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Huisdieren in het ziekenhuis

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2000 nummer 2

Vraag

Mogen in het kader van stimulering van patiënten huisdieren worden toegelaten in het ziekenhuis?

Antwoord

Huisdieren kunnen een belangrijke sociale en soms therapeutische rol vervullen en daarom wordt vaak overwogen om huisdieren zoals honden, katten en konijnen toe te laten in ziekenhuizen. Vooral op de geriatrische afdelingen en kinderafdelingen bestaat de wens om, ter stimulering van patiënten, bezoek van aaibare huisdieren toe te laten. Hierbij gaat het niet alleen om de ‘eigen’ hond of kat, maar bijvoorbeeld ook om dieren van de kinderboerderij die worden meegebracht naar een kinderafdeling. Alhoewel het therapeutische en sociale aspect wordt onderkend zijn er ook negatieve kanten aan het bezoek van huisdieren te noemen. Een van de negatieve aspecten is het infectiegevaar. Huisdieren kunnen dragers en overbrengers zijn van pathogene micro-organismen. Ook kunnen huisdieren, en dan vooral katten en honden, micro-organismen overbrengen via hun vacht van de ene naar de andere patiënt. Bij honden en katten gaat het vooral om besmettingen met staphylokokken, darmbacteriën zoals salmonella en campylobacter, parasieten en schimmels. De kat is drager en verspreider van toxoplasma gondii. Vogels brengen psittacose over en kunnen ook salmonella overbrengen. Indien katten of honden of andere dieren worden toegelaten, moeten er voorzorgsmaatregelen worden getroffen om het infectiegevaar zoveel mogelijk af te wenden. De maatregelen die moeten worden getroffen zijn geheel afhankelijk van het type patiënt dat wordt verpleegd op een afdeling. Indien het patiënten betreft met wonden, urinekatheters, drains etcetera, dan zijn de risico’s verbonden aan het op bezoek hebben van huisdieren erg groot en dit moet dan ook worden afgeraden. Betreft het patiënten die voor langere tijd aanwezig zijn op de afdeling, dan zal het infectiegevaar niet opwegen tegen de positieve effecten. Bij bedlegerige patiënten wordt geadviseerd vóór het bezoek van een huisdier de bedden af te dekken met een laken en dit laken na vertrek van het huisdier in de was te doen, zodat wordt voorkomen dat haren en dergelijke in het bed van de patiënt belanden. Volgens de door de kinderboerderij gehanteerde wettelijke regels zijn alle kinderboerderijdieren gevaccineerd.

Honden met hulpfunctie

Een uitzondering op het toelatingsbeleid van huisdieren in het ziekenhuis zijn de honden die een begeleidende functie vervullen zoals bijvoorbeeld de blindengeleidehond of de begeleidende hond bij patiënten met spierziekten. Deze patiënten zijn afhankelijk van de hond en het contact baas-hond moet zo min mogelijk worden onderbroken. Uiteraard kunnen ook deze honden dragers en overbrengers zijn van micro-organismen. Daarom wordt geadviseerd om genoemde patiënten samen met hun begeleidende hond in het ziekenhuis te verplegen in een eenpersoonskamer. Om te voorkomen dat de hond de kamer verlaat, dient de deur van de eenpersoonskamer dicht te zijn. De hond wordt regelmatig door familie van de patiënt uitgelaten. Indien dit laatste niet mogelijk is, dient dagelijks een medewerker te worden aangewezen die deze taak op zich neemt. De voerbak moet dagelijks worden gereinigd. De honden moeten zijn gevaccineerd en ontwormd voordat zij het ziekenhuis binnenkomen.

Literatuur

  • Chapter 85/Epidemiology and prevention of nosocomial infections associated with animals in the hospital. David J. Weber, Ann S. Baker, William A. Rutala. In: Hospital epidemiology and infection Control C. Glen Mayhall editor. Baltimore USA, 1996.
  • Correspondentie Mw. L. de Graaf-Miltenburg. Hygiëniste Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Auteur

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.


Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Huisdieren in het ziekenhuis

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu