RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Infuuspinnen, zie ook herziening uit 2010

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 1999 nummer 3

Vraag

Mogen infuusflessen of infuuszakken meerdere malen worden aangeprikt voor het aftappen van kleine hoeveelheden vloeistof of moet iedere keer een nieuwe fles of zak worden gebruikt?

Antwoord

Speciale pinnen

In de handel zijn speciale pinnen te krijgen die toelaten dat uit flessen of zakken met een inhoud van 500 ml. regelmatig vloeistof kan worden gehaald zodat niet steeds een nieuwe fles of zak hoeft te worden aangeprikt.
De WIP is van mening dat deze pinnen veilig kunnen worden gebruikt mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo mogen geen grotere zakken of flessen worden gebruikt dan met een inhoud van 500 ml. en mogen deze niet langer aanhangen dan 24 uur. Deze tijdsduur is aangehouden om, wanneer onverhoopt toch contaminatie van de inhoud van de fles of zak zou optreden, de uitgroei van micro-organismen te beperken.
Aan het gebruik van grotere flessen of zakken dan met een inhoud van 500 ml. kleeft het nadeel dat deze na 24 uur waarschijnlijk niet leeg zullen zijn en men het zonde vindt om deze halfvolle flessen of zakken weg te gooien.
Voordat de pin wordt aangebracht, wordt zonodig het aansluitpunt van de zak of fles gedesinfecteerd. Handcontact met het aftappunt moet altijd worden vermeden. Omdat bij gebruik van de pin geen handcontact met het aftappunt (pin-spuit) nodig is, hoeft dit aftappunt niet te worden gedesinfecteerd. Theoretisch bestaat de mogelijkheid van contaminatie met de lucht. Er zijn pinnen in de handel die kunnen worden afgesloten met een steriel beschermkapje.
Er mogen uitsluitend disposable steriele spuiten worden gebruikt voor afname van kleine hoeveelheden vloeistof uit de fles of zak.
Met de vervanging van iedere 500 ml fles of zak wordt tevens de pin vervangen. De pinnen worden dus niet hergebruikt.

Auteur

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

 


Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Infuuspinnen, zie ook herziening uit 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu