RIVM_Logo

Kleding ouders op recovery

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2005 nummer 3

Vraag

Moeten ouders van kinderen die voor en na operatie enige tijd worden verpleegd op de verkoeverkamer/ recovery speciale kleding dragen als zij bij hun kind op bezoek komen.

Antwoord

Zone-indeling OK-complex

De reden voor indeling van het  OK-complex in zones is het verminderen van de kans dat micro-organismen vanuit het ziekenhuis de operatiekamer bereiken. Om dit te bereiken is het  OK-complex ingedeeld in drie zones: zone A, zone B en zone C.
zone A: is de operatiekamer, dus de kamer waar de operatie daadwerkelijk plaatsvindt en tevens de ruimte waar het OK instrumentarium wordt opgedekt.
Omdat in deze ruimte de contaminatiegraad van de lucht zo laag mogelijk moet zijn worden hier hoge eisen gesteld aan het luchtbehandelingsysteem. Hierdoor wordt voorkomen dat de wond, maar ook het tijdens de OK gebruikte steriele instrumentarium, wordt besmet met in de lucht aanwezige micro-organismen.
zone B : tot deze zone behoren de zogenaamde schone nevenvertrekken van de operatiekamer zoals de in- en uitleidingskamers, de wasruimte, de koffiekamer, corridors, de steriele opslag en dienstruimten. In deze vertrekken worden lagere eisen gesteld aan de luchtbehandeling dan op de OK.
Zone C: tot deze zone behoren de wachtruimten voor patiënten, de sluizen, verkleedkamers, toiletten en de verkoeverkamer/recovery.
Aan deze laatste zone worden de laagste eisen gesteld aan de luchtbehandeling.
De luchtstroom loopt dan ook van zone A via zone B naar zone C en niet andersom, zodat voorkomen wordt dat micro-organismen vanuit het ziekenhuis de operatiekamer kunnen bereiken.

Kleding

In het operatiekamercomplex wordt door de daar aanwezige medewerkers speciale kleding gedragen, de z.g. scrubsuit.  In principe gelden, om dezelfde reden als gesteld aan de luchtbehandeling, eisen ten aanzien van de kleding. De kleding moet zo zijn dat afgifte van micro-organismen aan de lucht  minimaal is. Dit ter voorkoming dat in de lucht zwevende micro-organismen de wond van de patiënt, maar ook het steriele instrumentarium kunnen besmetten.  Daarom bestaat de OK-kleding uit shirt en lange broek voorzien van nauw sluitende manchetten. Tevens dient het materiaal ondoordringbaar te zijn voor deeltjes en vocht en wordt het hemd in de broek gedragen. Zo wordt het verspreiden van micro-organismen afkomstig van de medewerkers zelf grotendeels voorkomen. Het opererend team draagt over de scrubsuit steriele kleding.

Verkoeverkamer/recovery

Ook op de verkoeverkamer/recovery wordt door de medewerkers speciale OK-kleding gedragen bestaande uit een scrubsuit. De reden hiervoor is dat de verkoeverkamermedewerkers regelmatig vanuit zone C naar zone B of naar zone A gaan.
Op de verkoeverkamer liggen patiënten die na een kort verblijf worden opgehaald voor vervoer naar eigen afdeling of, als het kinderen betreft, bezoek ontvangen van de ouders. Degene die de patiënten ophalen maar ook de ouders betreden dus alleen zone C van het OK-complex en komen niet in zone B en A.
Aan bezoekers die zone A en B niet betreden en alleen aanwezig zijn in zone C hoeft niet de eis te worden gesteld om over hun eigen kleding of werkkleding beschermende kleding te dragen. Het dragen van beschermende kleding over de eigen kleding of de werkkleding heen, zal geen bijdrage leveren aan het verlagen van de contaminatiegraad van de lucht binnen de operatiekamer zelf.

Conclusie

Ouders die hun kinderen op de verkoeverkamer/recovery bezoeken hoeven geen aparte kleding over eigen kleding te dragen. Gaan de ouders mee naar de operatiekamer dan moeten zij zich volgens de geldende voorschriften omkleden.

Auteur

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

 


Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Kleding ouders op recovery

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu