RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Omkleedprocedures isolatiekamers

Gepubliceerd in het tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2005 nummer 6

Vraag

Bij isolatie van een patiënt op een isolatiekamer worden door het personeel soms hoofdbedekking,  – een mond/neusmasker, overschort en handschoenen gedragen. Deze beschermingsmiddelen worden aangetrokken in de sluis. Na behandeling cq. verzorging van de patiënt in de isolatiekamer moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen weer worden uitgetrokken. In welke volgorde moet deze beschermingsmiddelen weer worden uitgetrokken om besmetting van de medewerker te voorkomen?

Antwoord

Inleiding

Tijdens een studiedag "Isolatie van A tot Beter" gehouden op 13 september 2005 waar een groot aantal deskundigen op het gebied van de infectiepreventie aanwezig waren, werd deze vraag door de voorzitter van die dag Prof. Dr. A. Voss ook gesteld. De aanwezigen werden door de voorzitter in vier groepen ingedeeld om de omkleedprocedure in beeld te brengen. Alle vier de groepen hadden een andere methode van het uittrekken cq afdoen van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Patiënten opgenomen in strikte isolatie dragen pathogene micro-organismen bij zich. De algemene voorzorgsmaatregelen worden bij dergelijke micro-organismen niet voldoende geacht om verspreiding naar andere personen ( patiënten en medewerkers) te voorkomen. Als extra maatregel boven op de algemene voorzorgsmaatregelen wordt de patiënt dan ook in strikte isolatie opgenomen. De persoonlijke beschermingsmiddelen dient om de medewerker en de anderen patiënten te beschermen tegen de pathogene micro-organismen van de patiënt. Deze middelen worden in de sluis aangedaan/aangetrokken en aldus beschermd treedt men de kamer van de patiënt binnen.  Na behandeling c.q. verzorging van de patiënt zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen besmet met m.o. afkomstig van de patiënt. De volgorde van afdoen/uittrekken van de beschermende kleding bepaalt de besmetting van de eigen kleding en/of de huid/haren van de medewerker.

Handschoenen

Bij beëindiging van de werkzaamheden bij de patiënt en in de patiëntenkamer worden, voordat men de kamer verlaat, eerst de handschoenen uitgetrokken en desinfecteert men de handen met een handalcohol.
Hierna kan men de deur openen en sluiten en wordt de deurknop niet besmet.

Beschermingsbril

Indien een beschermende bril wordt gedragen, wordt deze in de sluis afgedaan. De bril wordt gedesinfecteerd met een voor dat doel geschikt desinfectans.

Overschort

Hierna wordt het overschort uitgetrokken. Het overschort is besmet met m.o. afkomstig van de patiënt. Met het uittrekken van het overschort kan verstuiving ontstaan. Het disposable overschort wordt binnenstebuiten opgevouwen en weggedaan in een afvalzak. Indien er gebruik wordt gemaakt van een re-usable overschort wordt dit schort binnenstebuiten opgehangen.

Mond/neusmasker

Omdat tijdens het uittrekken van de jas verstuiving kan plaatsvinden en micro-organismen daardoor in de lucht kunnen komen, wordt het mond/neusmasker pas na het uittrekken en wegdoen cq. ophangen van het overschort, afgedaan. Hierbij dient voorkomen te worden dat het gelaat wordt aangeraakt.

Muts

Als laatste wordt de muts verwijderd. Hierbij dient, net als bij het afdoen van het masker, voorkomen te worden dat het haar wordt aangeraakt.

Afval

Al het disposable materiaal kan worden afgevoerd als bedrijfsafval of afval met een infectierisico. Indien de patiënt is opgenomen met de diagnose anthrax, virale haemorrhagische koortsen zoals Lassa, Marburg etc., dan dient het afval te worden afgevoerd als afval met een infectierisico of wordt het eerst geautoclaveerd in een destructie autoclaaf.
Al het afval afkomstig van patiënten opgenomen in een isolatiekamer voor MRSA, tuberculose, waterpokken etc. wordt als gewoon bedrijfsafval afgevoerd.

Handdesinfectie

Na het uittrekken/afdoen van alle persoonlijke beschermingsmiddelen en het wegdoen van dit materiaal als afval met een infectierisico, dan wel bedrijfsafval, worden de handen weer gedesinfecteerd met een handalcohol alvorens men de sluis verlaat.

Conclusie

Met het aanhouden van deze volgorde en het uitvoeren van 2 maal handdesinfectie wordt voorkomen dat de eigen kleding en de huid door het uittrekken van de kleding worden besmet en micro-organismen van de patiënt in strikte isolatie de ziekenhuisomgeving kunnen bereiken.

Auteur

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

 

 


Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Omkleedprocedures isolatiekamers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu