RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opwarmen van babyvoeding

Gepubliceerd in het tijdschrift voor Hygiene en Infectiepreventie 1998 nummer 3

Vraag

Welke methode adviseert de WIP voor het opwarmen van babyvoeding? Wat zijn de voor- en nadelen van de droge methode ( de magnetron) en van de natte methode (flessenwarmer)?

Antwoord

In de nieuwe, net verschenen richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie nr. 30a ‘Infectiepreventie op de afdeling neonatologie’, staat op pagina 10 onder het kopje ‘Flesvoeding’ dat voor het opwarmen van babyvoeding het best gebruik kan worden gemaakt van de droge methode, bijvoorbeeld een magnetron(1).

Droge methode

Omdat de werking van een magnetron gebaseerd is op het bewegen van moleculen onder de gecombineerde invloed van elektriciteit en magnetische velden is de vaak gehoorde klacht dat de ‘straling’ van de magnetron van invloed is op de samenstelling van de babyvoeding niet gegrond.
Wat wel van invloed is op de voeding is de temperatuur. In een magnetron wordt de babyvoeding binnen korte tijd tot een bepaalde temperatuur verhit. Indien de babyvoeding wordt verhit tot een temperatuur boven de 55° C kunnen waardevolle elementen uit de melk worden aangetast (2,3) .
Het is dus van groot belang de tijd van verhitting zorgvuldig in de gaten te houden. Het is niet precies aan te geven hoe lang een babyfles in de magnetronoven verwarmd moet worden alvorens de juiste temperatuur is bereikt. Dit is afhankelijk van het vermogen van de magnetronoven en de hoeveelheid flesvoeding.
Het is daarom belangrijk goed de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te lezen. Doordat de voeding in de magnetronoven ongelijkmatig wordt verhit, ontstaan er tijdens het opwarmen van de melk in de magnetron zogenaamde ‘hot-spots’. De temperatuur van de voeding wordt, voordat deze aan de baby wordt gegeven, altijd eerst gecontroleerd. Deze temperatuurcontrole geschiedt door de fles ondersteboven te houden en enkele druppels op de binnenkant van de pols van de verzorgende te laten vloeien. Door deze handeling zal de voeding worden gemengd en zijn de zogenaamde hot-spots opgelost. Voor het verwarmen van babyvoeding in een magnetron worden geen speciale eisen gesteld aan de fles. De voor babyvoeding gebruikte plastic flessen zijn bestand tegen de geadviseerde opwarmtemperatuur van babyvoeding (± 37° C).

Natte methode

Warmwaterpannen


In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een pan gevuld met warm water. Vanwege de kans op besmetting van de voeding door het water moet deze methode worden afgeraden. Tevens zal in warmwaterpannen het bereiken van de juiste temperatuur moeilijk te controleren zijn. De babyvoeding zal dan al gauw tot een ongewenste temperatuur worden verhit, wat schadelijke gevolgen heeft voor de samenstelling van de voeding.

Flessenwarmers

Flessenwarmers met thermostaatregeling worden voor gebruik gevuld met water. Door verhitting van dit water wordt de in dit water geplaatste fles verwarmd tot een bepaalde temperatuur. Deze flessenwarmer moet na ieder gebruik worden geleegd, gereinigd en gedroogd. Indien de flessenwarmer niet droog wordt bewaard bestaat er grote kans op uitgroei van vooral Gram-negatieve micro-organismen. Omdat blijkt dat in de praktijk deze flessenwarmers niet altijd goed worden gereinigd en gedroogd, wordt deze methode niet aangeraden voor het verwarmen van babyvoeding.

Literatuur

  • Werkgroep Infectie Preventie. Infectiepreventie op de afdeling neonatologie. Richtlijn no. 30a.  Leiden 1998
  • Quan R. et al  Effects of microwave radiation on anti-infective factors in human milk. Pediatrics 1992;89:667-9. 
  • Sigman M. et al. Effects of microwaving human milk: changes in IgA content and bacterial count. J Am Diet Assoc 1989;89:690-2.

Auteur

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

 

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Opwarmen van babyvoeding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu