RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Poetsritueel

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 1996 nummer 1

Inleiding

‘Poetsen van de huid voor injectie is een ritueel’. Dit blijkt uit een artikel in ‘Verpleegkunde Nieuws’ van 3 augustus 1995, desgevraagd bevestigd door dr. P.J. van den Broek, internist/infectioloog van het Academisch Ziekenhuis te Leiden, in hetzelfde tijdschrift op 17 augustus 1995. In deze artikelen wordt gesteld dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat het desinfecteren van de huid voor injectie en venapunctie een overbodige handeling is. Het achterwege laten van deze handeling leidt niet tot meer infecties en kan daarom uitblijven. Het desinfecteren van de huid heeft volgens de auteurs van de bovenstaande artikelen geen preventief effect. Deze artikelen hebben geleid tot veel onrust onder verpleegkundigen en hygiënisten. Ook bij het documentatiecentrum van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) zijn veel vragen hieromtrent binnengekomen en daarom heeft de Werkgroep besloten om de mening van de WIP over dit onderwerp in dit tijdschrift te publiceren.

Wel of niet desinfecteren

De WIP is van mening dat bij patiënten met een normale gastheerweerstand tegen infecties huiddesinfectie achterwege kan worden gelaten bij intramusculaire, veneuze en subcutane injecties, ook bij vaccinatie. Dit geldt eveneens voor bloedafname via venapuncties. Indien een vene wordt gepuncteerd met als doel een infuus in te brengen dan dient de huid wel te worden gedesinfecteerd omdat dan sprake is van het inbrengen van lichaamsvreemd materiaal. Ook bij afname van bloed bestemd voor bloedkweek dient de huid te worden gedesinfecteerd om contaminatie van het bloed met huidflora te vermijden. De werkgroep acht in alle gevallen desinfectie van de huid wel van belang bij patiënten met verminderde weerstand tegen infecties., met name bij patiënten met granulocytopenie. De WIP kan zich voorstellen dat bij het maken van lokale voorschriften het verschil tussen niet en wel immuungecompromitteerde patiënten problemen bij de uitvoering kan opleveren. Met het geven van het WIP standpunt hopen wij duidelijkheid te hebben kunnen scheppen in de kwestie van het wel of niet desinfecteren van de huid voor injecties en venapuncties.

Auteur

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.


 


Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu