RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Temperatuur van het waswater

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2006 nummer 6

Vraag

Waarom wordt er in de nieuwe richtlijn Linnengoed geen uitspraak meer gedaan over de temperatuur tijdens het wasproces en wordt gezegd dat dit de verantwoordelijkheid is van de wasserij. In een aantal gezondheidszorg- instellingen  wordt “in huis” gewassen en wordt geen gebruik gemaakt van een externe wasserij.

Antwoord


In de oude richtlijn Linnengoed werd gezegd dat linnengoed bij een temperatuur van tenminste 60º C gewassen moet worden met gebruik van een totaal wasmiddel. Een totaal wasmiddel is een bleekmiddel bevattend wasmiddel. In de nieuwe richtlijn wordt gesteld dat de wasserij verantwoordelijk is voor een goed wasproces. Een wasproces dat moet voldoen aan de in de WIP gestelde eisen. De WIP geeft hierin dus niet meer aan wat de eisen zijn ten aanzien van de temperatuur. Met deze stelling wordt er dus vanuit gegaan dat alle was van gezondheidszorginstellingen door een extern bedrijf wordt gewassen. En dat deze bedrijven aan professionele maatstaven moeten voldoen waarvan de eisen zijn vastgelegd in het handboek voor het certificatie schema (Certex).
In de praktijk blijkt echter dat nog veel instellingen wasgoed in eigen beheer wassen. In deze thipdoc zal worden uitgelegd waarom de WIP is overgegaan tot het niet meer noemen van een temperatuur van 60º C maar dat het handhaven van deze temperatuur nog wel wenselijk is. In de Certex wordt deze temperatuur van 60º C nog wel genoemd.

Wasproces


Een wasproces bestaat uit het wassen in een wasmachine van linnengoed met gebruik van een wasmiddel, gevolgd door een droog proces en in veel gevallen een strijkproces.
Bij wassen in een wasmachine speelt niet alleen de temperatuur een belangrijke rol maar ook het verdunningseffect van het water en het gebruikte wasmiddel. De temperatuur is niet alleen van invloed op de kiemdodende werking tijdens het wassen maar ook van het losmaken van bepaalde producten uit het wasmiddel. Zo blijkt dat het microbiologische waseffect bij een temperatuur van 60º C veel hoger is door deze twee invloeden dan wassen bij 40ºC.

Europees onderzoek


Uit een groot Europees onderzoek gedaan in 2003 door het National Institute for consumer research in Oslo Noorwegen in  opdracht van de European Commision, gedaan in vier Europese landen waaronder Nederland, bleek dat indien werd gewassen bij een temperatuur van 60º C het microbiologische effect veel beter was dan bij het wassen bij 30 en 40º C. Nu kan niet al het linnengoed gewassen worden bij een dergelijke hoge temperatuur en met gebruik van een bleekmiddel bevattend wasmiddel.  Wol bijvoorbeeld wordt over het algemeen gewassen bij een temperatuur van 20 - 30º C en donkere kleding bij een temperatuur van 40º C. Hierbij wordt geen bleekmiddel gebruikt. Uit het Europese onderzoek blijkt ook dat wassen op een temperatuur van 30 of 40º  C geen goed microbiologische resultaat geeft. Qua micro-organismen was er weinig verschil aan te tonen tussen de was vóór en ná het wasproces. Behalve in Spanje. Daar werd gewassen bij een lage temperatuur maar werd gebruik gemaakt van een extra spoelfase aan het eind van het programma. Hieruit bleek dat niet alleen de temperatuur en het zeeppoeder een kiemdodend effect heeft maar ook het verdunningseffect van het water.

Droog proces en strijken


Indien gebruik wordt gemaakt van een machinale wasdroger dan worden tijdens het drogen veel micro-organismen nog afgedood en ook strijken heeft een kiemdodende werking. Wanneer kleding wordt gedroogd en goed droog is dan zullen de Gramnegatieve m.o. zijn verdwenen.

Ontwikkelingen en advies


Op het gebied van wasprocessen wordt door de zeepfabrikanten veel onderzoek gedaan. Zo wordt gekeken naar welke rol de temperatuur en de bleekactivatoren spelen op het wasproces, de extra spoelfase  en de microbiologische effectiviteit. Ook nieuwe processen waarbij zilver wordt gebruikt zijn thans in onderzoek.
Omdat deze onderzoeken nog gaande zijn en we thans niet beschikken over data die aangeven dat het microbiologisch veilig is om bij een temperatuur van minder dan 60º C te wassen, moeten we als advies deze temperatuur toch aanhouden.

Voor deze THIP-DOC heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van Prof. P. Terpstra, hoogleraar Consumententechnologie en Productgebruik, Universiteit van Wageningen.

Literatuur

  • 1: An investigation of domestic laundry in Europe – Habits, hygiene and technical performance. Institute for consumer research, Oslo, Noorwegen. Anne-Helene Arild, Ragnhild Brusdal, Jan Tore Halvorsen Gunnarsen, Paul Terpstra, Inge van Kessel. 2003.

Auteur

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

 

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Temperatuur van het waswater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu