RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vingervoeden en cupvoeden

Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2004 nummer 4

Vraag

Zijn er nadelen verbonden aan het vingervoeden en cupvoeden van neonaten op een afdeling neonatologie en op een kraamafdeling?

Antwoord

Vingervoeden


In de ziekenhuizen wordt in toenemende mate door lactatiedeskundigen het vingervoeden aanbevolen bij met moedermelk te voeden neonaten of bij neonaten die tijdelijk niet aan de borst mogen drinken maar wel oraal mogen worden gevoed. Het doel van het vingervoeden is het natuurlijk proces van borstvoeding zo dicht mogelijk te benaderen en het zuiggedrag van de baby niet negatief te beïnvloeden. Hierdoor wordt de kans dat de baby weer aan de borst gaat drinken vergroot.
In het ziekenhuis wordt het vingervoeden uitgevoerd door verpleegkundigen. Er wordt gebruik gemaakt van een steriele wegwerpspuit in combinatie met een siliconenpuntje of van een maagsonde. Het siliconenpuntje is ofwel disposable dan wel reusable. De vinger van de verpleegkundige wordt in het mondje van de zuigeling geschoven en het siliconenpuntje wordt langs de vinger in de mondhoek van de baby gebracht. Een maagsonde wordt aan de vinger vastgeplakt. Wanneer de baby goede zuigbewegingen maakt wordt de melk in kleine hoeveelheden in de mond gebracht.

Nadelen

Het vingervoeden wordt uitgevoerd door verpleegkundigen. Hierdoor bestaat de kans dat het kind in contact komt met de "ziekenhuis"flora van de verpleegkundige en niet zoals de bedoeling is met de flora van de moeder. Door de verpleegkundige zou gebruik kunnen worden gemaakt van een vingercondoom maar dat wordt door de lactatiedeskundigen afgeraden omdat op de ruwere huid van de vinger, dus zonder vingercondoom, de baby een betere grip heeft. Door de WIP wordt het vingercondoom ook afgeraden omdat bij ons weten er geen latex-vrije vingercondooms in de handel zijn. Door de toegenomen latexallergie moet er voorzichtig worden omgegaan met het gebruik van latexproducten bij deze jonge patiëntenpopulatie.
Het argument dat voor het vingervoeden de handen worden gewassen cq. gedesinfecteerd en daarmee de ziekenhuisflora wordt verwijderd, vervalt omdat de compliance met betrekking tot handenwassen nu eenmaal helaas geen 100% is. Ook na gebruik van een handalcohol heeft een kwart van de verpleegkundigen nog pathogene m.o. op de handen.

Cupvoeden

Onder cupvoeden wordt verstaan het voeden van een baby met gebruikmaking van een medicijnbekertje en een maatlepeltje voor medicijnen. Het doel hiervan is om het zuiggedrag van de baby niet te veranderen ten opzichte van het zuigen aan de borst, als bijvoeden van de baby wel noodzakelijk is omdat hij te weinig kan drinken aan de borst of dit in geheel niet wil.
Volgens een artikel van Nehlsen (1) schijnt het voeden met deze hulpmiddelen het zuiggedrag van de baby aan de borst niet te beïnvloeden.
De WIP is van mening dat indien er voor het voeden van een baby een klein maatbekertje of een lepeltje wordt gebruikt dit bij voorkeur disposable is. Als dit niet mogelijk is, dan kan een metalen reusable bekertje of lepeltje worden gebruikt, dat na ieder gebruik wordt gereinigd en vervolgens thermisch of met alcohol 70% wordt gedesinfecteerd.

Literatuur

  • E. Nehlsen, Lactatiedeskundige. Congresverslag VBN 1998.

Auteur

Thea Daha
Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie.

 

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / WIP THIP DOCS / Vingervoeden en cupvoeden

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu